Panie Jezu do mnie przyjdź :)

Miesiąc maj obfituje w liczne wydarzenia w naszej parafii. Przede wszystkim trwają nabożeństwa majowe, w których czcimy Matkę Bożą. Jest to również czas kiedy dzieci po odpowiednim przygotowaniu po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Eucharystii przyjmując Pana Jezusa w Komunii św. Pierwszy raz też przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. W naszej Parafii I Komunia odbywa się w pierwszą niedzielę maja. W tym roku było to 1 maja. Był to radosny i pogodny dzień 🙂 Bogu niech będą dzięki za pogodę i radość dzieci. Niech w ich sercach Pan Jezus będzie domownikiem 🙂

[cws_gpp_images_by_albumid theme=projig id=”6311560048571960833″]