Duchu Święty przyjdź !!!

Dnia 11 maja przeżywaliśmy w naszej Parafii uroczystą Eucharystię w czasie której z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Grzegorza Rysia sakrament bierzmowania otrzymały 64 osoby.

W czasie sakramentu bierzmowania kandydaci otrzymują 7 darów Ducha Świętego, które mają pomóc Im wejść w dojrzałe życie wiarą:
  • DAR MĄDROŚCI „jest nieprzebranym skarbem dla ludzi, a ci, którzy go używają, stają się uczestnikami boskiej przyjaźni”. Nie jest on wiedzą, jaką daje świat, odkrywa nauka, lecz jest umiejętnością rozwiązywania problemów życiowych; to uznanie własnej niewystarczalności i cierpliwe wsłuchiwanie się i przyjęcie rad, których Bóg udziela na wielorakie sposoby…
  • Dzięki DAROWI ROZUMU człowiek sądzi o wszystkim w świetle wiary, potrafi właściwie oceniać wypadki w świecie oraz dostrzega wolę Boga w codziennych doświadczeniach…
  • Przez DAR RADY człowiek w sposób szczególny otwiera się na słuchanie głosu Pana; uzdalnia on do podejmowania decyzji, odczytywania i realizacji planów Boga…
  • DAR MĘSTWA pozwala znosić najtrudniejsze doświadczenia i uzdalnia do odważnego wyznania wiary; to przekonanie, że „wszystko mogę w Tym, który, mnie umacnia”…
  • DAR UMIEJĘTNOŚCI, to szczególne usposobienie umysłu, które pozwala człowiekowi uchwycić i przeniknąć głęboki sens zawarty w słowach Jezusa, i kierować się zasadami wiary w postępowaniu…
  • DAR POBOŻNOŚCI daje nadprzyrodzone usposobienie, które nakłania człowieka do czynienia dobra; to ufne i radosne zawierzenie Bogu, które budzi w nas pragnienie pełnienia Jego woli; to przekonanie, że tylko gdy Pan jest na pierwszym miejscu, życie może być piękne i pełne…
  • DAR BOJAŹNI BOŻEJ, pozwala człowiekowi odnaleźć właściwą relację do Boga, która nie jest lękiem, czy zastraszeniem, lecz pełnym miłości i szacunku oddaniem dziecka Ojcu.
Niech Bóg będzie uwielbiony w tych, którzy przyjęli ten sakrament. Niech Duch Św. pomaga Im z każdym dniem coraz bardziej dojrzale przeżywać wiarę, tak aby odkrywając i realizując swoje powołania doszli do świętości 🙂
[cws_gpp_images_by_albumid theme=projig id=”6306847782297285857″]