Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej jest bramą Triduum Paschalnego, którą trzeba przekroczyć, aby zrozumieć sens męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Celebruje się ją w godzinach wieczornych. Ma bardzo podniosły charakter – sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii w otoczeniu uroczystej asysty.

Przed liturgią słowa zostaje uroczyście odśpiewany hymn Chwała na wysokości Bogu, którego nie śpiewaliśmy przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Wykonanie tej pieśni uwielbienia Boga powinno być bardzo doniosłe, z udziałem organów i przy dźwięku wszystkich kościelnych dzwonów i dzwonków. Po zakończeniu hymnu te instrumenty zamilkną aż do radosnego Chwała w Wigilię Paschalną.

Liturgia słowa skupia się na temacie Uczty Paschalnej. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia (Wj 12, 1-8. 11-14) Bóg nakazuje Narodowi Wybranemu przygotować Paschę, która poprzedziła wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Izraelici spożywali co roku Ucztę Paschalną. Tamto historyczne wyzwolenie jest obrazem naszego odkupienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, który swoją krwią wyrwał nas z niewoli grzechu i śmierci.

Drugie czytanie z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 11, 23-26) zawiera pierwszy zachowany opis ustanowienia Eucharystii, który powstał około dwadzieścia lat po śmierci Chrystusa. Święty Paweł ukazuje w nim właściwy sens sprawowania Eucharystii jako chrześcijańskiej wieczerzy paschalnej. Nie jest ona zwykłym posiłkiem ani nawet ucztą o charakterze religijnym, ale prawdziwą ofiarą nierozłącznie związaną ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

W Ewangelii (J 13, 1-15) św. Jan ukazuje nam Chrystusa, który będąc Panem i Nauczycielem, staje się bratem i sługą, umywając nogi apostołom. Ten podwójny dar Jezusa – Eucharystia i braterskie przykazanie miłości – jest prawdziwym fundamentem Kościoła.

Po Komunii Świętej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Odbywa się to najczęściej przy śpiewie hymnu eucharystycznego Sław języku tajemnicę. Najświętszy Sakrament, umieszczony w specjalnie przygotowanym tabernakulum, będziemy adorowali do wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej. W czasie adoracji w Wielki Czwartek mamy skupić się na dziękczynieniu za dar Eucharystii.

Ostatnim gestem liturgicznym tego wieczoru jest obnażenie ołtarzy. Zdjęte zostają także wszystkie ozdoby wokół niego. Gasi się również wieczną lampkę przy pustym tabernakulum, a jego drzwiczki pozostawia się otwarte. Te wszystkie czynności są znakiem, że zabrano nam Pana i oto nastał czas postu, pokuty i smutku: „Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć (Mk 2, 20)”.

Tekst pochodzi z pozycji: „Wielki Tydzień – Przewodnik” do pobrania za darmo ze strony www.wielkitydzien.pl

W naszym kościele:

  • Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.
  • Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22:00.
  • Oaza poprowadzi czuwanie od godziny 21:00 do 22:00. Zapraszamy wszystkich chętnych zwłaszcza młodych i kandydatów do bierzmowania.