Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty…

W wigilię przed zesłaniem Ducha Świętego spotkaliśmy się wspólnie na czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem wołając do Ducha Świętego śpiewem, tekstami modlitw a także indywidualnie, w ciszy. Prosiliśmy o odnowienie Jego darów w nas, o natchnienie i umocnienie. Modlitwie towarzyszyło kadzidło i siedem zapalonych świec symbolizujących dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dary te „dopełniają i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują”. Ostatnim elementem czuwania było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych a także, jednocześnie, wyznanie wiary.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
[cws_gpp_images_by_albumid theme=projig id=”6429955969100352033″]