Rozpoczynamy Wielki Tydzień

Wielki Tydzień, a zwłaszcza jego koniec, czyli Triduum Paschalne to najważniejsze dni w czasie roku liturgicznego. Cały ten czas jest niezwykły. Już od pierwszego dnia, czyli od Niedzieli Palmowej, liturgia słowa i tradycyjne nabożeństwa wprowadzają nas w przeżycia tego świętego czasu. W południe w czasie procesji z palmami przeżywaliśmy pamiątkę uroczystego wjazdu do Jerozolimy Pana Jezusa, a wieczorem plenerową drogę krzyżową.