Msza Wieczerzy Pańskiej

Dobiegł końca Wielki Post – okres przygotowania do Wielkanocy. Została nam dana szansa powrotu do źródła naszej wiary. Mogliśmy oczyścić się i zawrócili z dróg, które nie prowadzą do Boga oraz uświadomić sobie potrzebę odnowienia łask sakramentu chrztu świętego. I oto dzisiaj rozpoczyna się nowy etap. Wchodzimy w samo centrum tajemnic naszej wiary: w tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Czas się wypełnił i niezależnie od tego, jak się przygotowaliśmy, nadeszła godzina, w której zbawienie, stanie się wśród nas obecne. Prośmy Boga o łaskę, aby udział w tych świętych obrzędach uświęcił nas i bardziej jeszcze ku Niemu pociągnął; aby Pascha Jezusa, którą w trzech dniach naszego zbawienia przeżyjemy, oddziaływała w dalszym życiu wiary.

Wielki Czwartek z Wieczerzą Pańską, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna – to trzy kolejne etapy świętowania największej Tajemnicy naszej wiary: tajemnicy Paschy Chrystusa. Obrzędy, w których będziemy uczestniczyć, mają nam tę tajemnicę uobecnić. Pascha Chrystusa stanie się naszą paschą, gdy prowadzić nas będzie do odnowienia wiary w Niego i uświadomienia sobie, że całe nasze życie zanurzone jest od chrztu świętego w życiu Zbawiciela.

Dziś w Wielki Czwartek sięgniemy do samego źródła, z którego wywodzi się Msza Święta – do Ostatniej Wieczerzy. Właśnie wówczas Jezus Chrystus, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której miał być wydany, ustanowił Sakrament Ciała i Krwi Swojej.

Podczas dzisiejszej liturgii na znak radości i wdzięczności, odśpiewamy uroczyście hymn Chwała na wysokości Bogu, który był opuszczany przez cały okres Wielkiego Postu. Odezwą się również dzwony, aby podkreślić podniosły charakter tej chwili.

Po liturgii pozostanie puste tabernakulum, aby nam uprzytomnić, że Jezus pojmany po Ostatniej Wieczerzy został odłączony od swoich bliskich i wydane w ręce wrogów. W momencie Ostatniej Wieczerzy Jezus już przeżywał swoją śmierć i rozpoczęło się Jego przejście do zmartwychwstania. Ta Pascha Bożego Syna przyniosła nam zbawienie, bo odchodząc do Ojca, Jezus pozostał z nami w Tajemnicy swojego Ciała i Krwi – w Najświętszym Sakramencie. Podzielił się z nami życiem, które za nas ofiarował.

Po Mszy Świętej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, każdy z nas może rozważyć ostatnie polecenie, jakie zostawił uczniom Jezus przed wejściem do Ogrodu Oliwnego: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”.

 

  • Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.
  • Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22:00.
  • Oaza poprowadzi czuwanie od godziny 21:00 do 22:00. Zapraszamy wszystkich chętnych zwłaszcza młodych i kandydatów do bierzmowania.

Komentarze pochodzi ze strony.