Liturgia Męki Pańskiej

geralt / Pixabay

Wieczór Wielkiego Piątku to uobecnienie odkupieńczej śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie sprawuje się dzisiaj ofiary eucharystycznej. W dniu męki Pana grzech i śmierć zostały pokonane na krzyżu. Grzech został zwyciężony u samych korzeni, raz na zawsze, i nic nie zdoła oddzielić nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego również dzisiaj, rozważając otchłań męki i osamotnienia naszego Zbawiciela, możemy korzystać z owoców Jego śmierci – zwycięstwa, i spotkać Go w słowie Bożym i Komunii świętej.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża świętego, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Adorując Chrystusa, rozważajmy Jego Mękę. Niech stanie się ona dla nas źródłem siły i wezwaniem do ciągłej zmiany myślenia i kierunku życia, abyśmy żyli już nie dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Grób Jezusa Chrystusa nie był tragicznym końcem, lecz miejscem oczekiwania na nowe życie, nowy początek. Czuwanie przy symbolicznym Grobie Pańskim może pobudzić nas samych, stworzonych na nowo w Jezusie Chrystusie, do ponownego wyboru Go jako jedynego Pana i Zbawiciela.

 

 • O 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • O 17:30 Droga krzyżowa.
 • O 18:00 Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej; Liturgia Słowa Bożego, adoracja Krzyża i Komunia św. z przeniesieniem Pana Jezusa do symbolicznego grobu.
 • Całonocna adoracja aż do Wigilii Paschalnej, do godz. 19:00.
 • O 22:00 czuwanie i Drogę krzyżową poprowadzi Oaza.
  • 24:00 – 01:30 – Zakrzowiec
  • 01:30 – 03:00 – Zakrzów
  • 03:00 – 04:30 – Ochmanów
  • 04:30 – 06:00 – Bodzanów
  • 06:00 – 07:30 – Słomiróg