Różaniec na cmentarzu

W Uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie już wieczorną modlitwę na cmentarzu prowadziła młodzież z Oazy. Naszą modlitwą chcieliśmy wyrazić Bogu wdzięczność za tych, którzy są już w niebie. Prosiliśmy o skrócenie czasu oczyszczenia dla dusz, które w czyśćcu oczekują na niebo oraz prosiliśmy o potrzebne nam łaski byśmy i my mogli kiedyś być w niebie.

[cws_gpp_images_by_albumid theme=projig id=”6619348629600822657″]

[cws_gpp_images_by_albumid_gp id=’ACR4mgLaH9RZJ8AjjK-k4owVluRe-cpYNhw60SSBMfnkhDhF0pTGDowRJapCWFfJx5iI3-brIq7o’ theme=’projig’]