XXXI Tydzień zwykły

  • Piątek 09.11 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
    • Kancelaria od 16:30
  • Sobota 10.11 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  • Podziękowanie składamy panu Bogdanowi Grabowskiemu za nagłośnienie cmentarza we Wszystkich Świętych. Radzie Parafialnej za zbieranie ofiar na utrzymanie cmentarza.
  • Dziękujemy rodzinom ze Słomiroga za uporządkowanie kościoła i kaplicy na cmentarzu oraz złożoną ofiarę: Jachimczakom /2 rodzinom/, Kucharskim, Grochotom, Szwagrzykom, Kostuchom, Dudkom /2 rodzinom/, Grzegórzkom, Kareckim, Pławeckim, Koziołom, Orzechowskim
  • W sobotę od godz. 9:00 prosimy o uporządkowanie kościoła rodziny ze Słomiroga: Banasiów, Jastrzembskich, Czopów /2 rodziny/, Żaków /2 rodziny/.