Odpust ku czci Św. Apostołów Piotra i Pawła

30 czerwca obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumę odpustową i kazania na wszystkich Mszach św. głosił ks. Antonii Staszeczka, który przed laty był wikariuszem w naszej parafii. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili uroczystą sumę i procesję.