IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.

 • 07:00    + Adam Suma – roczn śmierci
 • 09:00    + Aniela Porębska – 4 r. śmierci
 • 10:30    + Adam Cieślik – 1 r. śmierci
 • 12:00    
  1. ++ Józefa Krzysztofek, Piotr mąż – r. śmierci
  2. ++ Maria Grochot – 19 r. śmierci, Stanisław mąż i dzieci

PONIEDZIAŁEK -23.03.

 • 18:00    
  1. + Józef Michalski
  2. + Benedykt Wrześniak

WTOREK – 24.03.

 • 18:00    
  1. + Adam Marchewka – 2 r. śmierci
  2. ++ Mieczysław Turecki, Maria żona, Jerzy syn

ŚRODA – 25.03. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

 • 07:00    
  1. ++ Piotr Twardzik, Anna żona
  2. + Janina Urban – od Heleny Lebiest

CZWARTEK – 26.03.

 • 07:00    
  1. ++ Maria Grochot – 19 r. śmierci, Stanisław mąż
  2. + Zofia Sowa – od Miękinów

PIĄTEK – 27.03.

 • 18:00    
  1. ++ Karol Grochot, Magdalena żona
  2. ++ Władysław Kucharski – 12 r. śmierci, Eugenia żona – 31 r. śmierci, Kazimierz syn
  3. + Sebastian Mularz

SOBOTA – 28.03.

 • 18:00    
  1. + Stanisława Augustynek – 8 r. śmierci i za rodziców i dziadków
  2. O Bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy i Piotra Pieprzyców w 50 r. ślubu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.

 • 07:00    + Mieczysław Juszczyk – 4 r. śmierci
 • 09:00    O Bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla pewnej osoby w 25 r. przeszczepu.
 • 10:30    ++ Zofia Szymbor – 20 r. śmierci, Jan mąż
 • 12:00    
  1. O Bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski i dobre wyniki matur dla Karola.
  2. ++ Zdzisław Lebiest