ALLELUJA !!!

Zdjęcie płyty z grobu Pana Jezusa. Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie.
Zdjęcie płyty z grobu Pana Jezusa. Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie.

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale.
Alleluja, Alleluja, Alleluja !!!!!!!

Drodzy Parafianie życzymy Wam, aby Waszą codzienność, (teraz pogrążoną w cieniu pandemii),
ale i zwykłe szare dni które były i przyjdą znowu, wypełniła Światłość Świata, Zmartwychwstały Chrystus.

Abyście trwając przy Nim zwyciężali z grzechem, bo On wszelki grzech pokonał.

Aby zwycięstwo Chrystusa umocniło Waszą wiarę, nadzieję i miłość,
a w Waszych domach, rodzinach, miejscach pracy i wszędzie tam gdzie będziecie,
panowała zawsze zgoda, wzajemna życzliwość i troska.

ALLELUJA !!!