30 TYDZIEŃ ZWYKŁY

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

25.10. – 01.11.2020 r.

ŚRODA – 28.10. Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

W tym tygodniu codziennie od godziny 16:00 można w kancelarii składać wypominki

W związku z ogłoszonymi obostrzeniami informujemy, że w naszym kościele na nabożeństwach i Mszach Św. może przebywać jednocześnie 40 osób. Obowiązuje też nakaz zakrywania ust i nosa. Prosimy o podporządkowanie się tym przepisom.

Arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w tym dniu w Kościele nie jest grzechem. Prosimy jednak, aby zachować święty wymiar Dnia Pańskiego, przez uczestnictwo w Mszy Św. za pośrednictwem mediów oraz osobistą i rodzinną modlitwę.

W uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Odprawimy tę Mszę św. o godzinie 14:00 w kościele. Będziemy się też modlić za naszych zmarłych.

Odwiedzając 1 i 2 listopada kościół, można dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Można go uzyskać tylko raz w ciągu dnia, po wypełnieniu następujących warunków: Odmówić Ojcze nasz i Wierzę, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Św., nie być przywiązanym do grzechu, i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

W dniach od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.

Nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o godz. 17.30.

Spowiedź codziennie przed i w trakcie różańca.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Filipowskim, Mendalskim, Nowakom, Nowakom, Królom, Rydzom i Więskom

W przyszłą sobotę od godź. 9:00 o posprzątanie kościoła prosimy: rodziny z Kawek: Śliwińskich, Brodów, Hebdów, Fliśników, Hebdów i Kurzawów, a o posprzątanie kaplicy na cmentarzu prosimy: Onóżków, Kokoszków, Gumulców, Sochackich, Wolskich, Dylów i Czaplaków.