PLAN ADORACJI NOCNEJ PRZY BOŻYM GROBIE

ADORACJA NOCNA

Prosimy o podjęcie adoracji przedstawicieli rodzin z poszczególnych rejonów parafii:

WIELKI PIĄTEK

 • 21:00 – 22:00            młodzież oazowa
 • 22:00 – 23:00    Zakrzowiec aż do rodziny Węgrzynów
 • 23:00 – 24:00    Zakrzów – od Nowaków do Pieprzyców

WIELKA SOBOTA

 • 24:00 – 1:00    Zakrzów – Florianka oraz rodziny od Kozików do P. Garyckiej
 • 1:00 – 2:00    Ochmanów – Zbój oraz od Odziewów do Duńców
 • 2:00 – 3:00    Ochmanów – od Oknoplastu prawa strona, osiedla i za rzeką
 • 3:00 – 4:00    Słomiróg – od Skiminów – cała prawa strona w kier. Zakrzowca
 • 4:00 – 5:00    Słomiróg – pozostała część
 • 5:00 – 6:00    Bodzanów – Słomiana, Kawki, Kąty, Dyle, domy koło szosy
 • 6:00 – 7:00    Bodzanów – os. Słoneczne i Ogrody
 • 7:00 – 8:00    Bodzanów – domy za cmentarzem w dół, lewa strona i Wzory
 • 8:00 – 9:00    Bodzanów – Rędziny i pozostała część Bodzanowa
 • 9:00 – 10:00    Panorama zagórska

Do 19:00 – możliwość indywidualnej adoracji