MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ: „SPOJRZENIE JEZUSA

SPOJRZENIE JEZUSA JUŻ ZA NAMI!

Nadszedł czas podsumowania. Minione dni stały się dla nas wspaniałym czasem refleksji nad człowiekiem, poszukującym Boga i wartości w swoim życiu. Mieliśmy okazję poznać Aureliusza, który w wyniku spojrzenia Jezusa, przy wsparciu żony, nawraca się i zaczyna walczyć o swoją rodzinę.

W świat ewangeliczny wprowadziła nas wspaniała grupa młodzieży z naszej parafii. Dziękujemy Wam za duchowe przeżycia, za łzy wzruszenia i radość, którą wynieśliśmy z auli Kampusu Wielickiego. Jesteśmy z Was bardzo dumni i dziękujemy za waszą postawę, świadectwo wiary i zaangażowania w wielkie dzieło!

Chcemy również podziękować:

– Starostwu Powiatowemu w Wieliczce, Gminie Biskupice za wsparcie finansowe;

– Powiatowemu Parkowi Rozwoju za udostępnienie obiektu;

– rodzicom, zaangażowanym w logistykę przedsięwzięcia;

– wszystkim, którzy zechcieli przybyć i uczestniczyć w pięknym spektaklu.

Misterium Męki Pańskiej obejrzało aż 2300 osób. Dziękujemy.