Kategoria: Budowa nowego kościoła

Pragnienie budowy murowanego kościoła obok naszej drewnianej świątyni jest obecne w sercach naszych Parafian od bardzo dawna. W historii były podejmowane dwie próby budowy nowej świątyni. Niestety obie zostały przerwane przez wybuchy I i II Wojny Światowej.

Dopiero kilka lat temu po odnowieniu i wyremontowaniu starego kościoła ks. Proboszcz Antoni Wróblewski podjął starania o rozpoczęcie budowy.

Prace przy budowie nowego kościoła rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2016 roku. Autorem projektu jest p. Marcin Furtak z pracowni projektowej F11 z Krakowa.

Kościół powstaje dzięki ofiarności Parafian, a także zostały nam wyznaczone przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza dwa dekanaty patronackie: myślenicki i dobczycki. Raz w roku odwiedzamy parafie z tych dekanatów, głosimy Słowo Boże i zbieramy ofiary na budowę.

Dziękujemy za życzliwość wszystkim ofiarodawcom, naszym Parafianom, Księżom Proboszczom i wiernym z parafii z dekanatów patronackich i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy materialnie i duchowo wspierają to wielkie dzieło.

Jeśli ktoś chce wesprzeć nasze starania, to można to zrobić składając ofiarę w kancelarii parafialnej lub wpłacając pieniądze na konto parafialne: Numer konta: 92 8619 0006 0010 0200 7719 0001

Montaż nowego dzwonu

W deszczowy wtorkowy poranek rozpoczęły się prace związane z zamontowaniem nowego dzwonu na wieży nowego kościoła. Zadanie to zostało zlecone firmie Szydlak z Krotoszyna. Wraz z nowym dzwonem zainstalowano również mechanizm, który będzie nim poruszał. Równocześnie firma „ELE AND” zakładała instalacje odgromową na wieży i dachu. A tak brzmi „Św. Antonii Padewski”

Czytaj więcej...