Godziny nabożeństw

 • W niedzielę:
  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30
   • W kościele – od I niedzieli listopada do I niedzieli maja
   • W kaplicy w Zakrzowie – od II niedzieli maja do ostatniej niedzieli października
  • 12:00
 • W dni powszednie:
  • poniedziałek, wtorek, piątek i sobota
   • 18:00
  • środa i czwartek
   • 7:00
  • W maju i październiku wszystkie msze w dni powszednie o godzinie 18:00.
 • W wyjątkowych sytuacjach godziny mszy mogą ulec zmianie.
 • O ewentualnych zmianach będziemy informować w ogłoszeniach parafialnych i na liście intencji na dany tydzień.